Altyapı

Seçil Kauçuk Altyapı Contalarını Kullandığınızda:

  • Altyapı ve tünel projelerinizde conta kaynaklı tekrar tekrar yapma maliyetine katlanmazsınız. Taahhütlerinizi tam olarak yerine getirirsiniz.
  • Yapılan stres relaksiyon test sonuçlarına göre 100 yıla yakın görevini yerine getiren bir contaya sahip olursunuz.
  • Seçil Kauçuk uzun ömürlü altyapı contalarını kullanarak projelerinizin de ömrünü uzatırsınız.
  • Contalarımızın kullanıldığı bölgelerde sızıntı kaynaklı oluşacak salgın hastalıkların önüne geçersiniz, insan ve çevre sağlığını korursunuz.
  • Seçil Kauçuk altyapı contaları yaklaşık 200 teste tabi tutulurlar. Bu sayede her şartta görevini yerine getiren güvenilir conta kullanırsınız.
  • EN 681-1 normlarına göre üretilmekte ve testleri bu norma göre yapılmakta olan altyapı contaları kullanmış olursunuz.