TR
EN
RU

Politikalarımız

Çevre Politikamız

Seçil Kauçuk olarak faaliyetlerimizi yürütürken;

 • Çevre mevzuatından doğan şartları yerine getirmeyi,
 • Politikamız çerçevesinde hazırlanan amaç, hedef ve yönetim programımızla kirlilik kaynaklarımızı en aza indirmeyi;
 • Çevresel performansımızı sürekli geliştirmeyi;
 • Yatırımlarımızı; proses, ekipman ve ürünlerin geliştirilmesinde, sürdürülebilir çevresel konular göz önünde bulundurarak planlamayı ve gerçekleştirmeyi; 
 • Faaliyetlerimizi; hammadde, yardımcı malzemeler ve doğal kaynakların akılcı kullanımı ile, atıkları ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına destek verecek şekilde sürdürmeyi;

Taahhüt ediyoruz.

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Seçil Kauçuk, Mersin fabrikasında ürettiği kauçuk ve plastik ürünlerle sektöründe öncü bir kuruluştur. 

Seçil Kauçuk, kurumsal yapısının yanısıra, çalışanlar arası yatay ve dikey iletişimde aile mentalitesini benimsemiştir.  Seçil Kauçuk Ailesi, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. SEÇİL Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

SEÇİL ailesinin politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Bu temel ilkeler ışığı altında faaliyetlerimizi yürütürken;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi;
 • Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamayı;
 • Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi;
 • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmeyi;
 • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmeyi;
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmeyi;

Taahhüt ediyoruz.